Instytut Zdrowia

Witamy

 

Witamy na stronie Instytutu Zdrowia Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Kształcimy studentów na kierunkach: fizjoterapia, dietetyka i pielęgniarstwo. Naszą kadrę dydaktyczną tworzą wybitni specjaliści pełniący również funkcje konsultantów wojewódzkich jak i krajowych w zakresie służby zdrowia. Dobór kadry dydaktycznej pozwala zadbać o wysoką jakość kształcenia oraz budowanie partnerskich relacji ze studentami.

Elementami wspomagającymi kształcenie praktyczne w ramach realizowanych kierunków są:  Akademickie Centrum Medyczne, Centrum Fitness i Dietetyki Rewital, Żłobek oraz Przedszkole Akademickie mieszczące się na terenie kampusu uczelni.

Kształcenie w zakresie pielęgniarstwa realizowane jest w Wydziale Nauk Stosowanych w Chojnicach a od czerwca 2019 również w Wydziale Pielęgniarstwa i Położnictwa w Toruniu. 

 

 

Aktualności

21 czerwca 2022FIZJOMANIAK

Grupa aktywności studenckiej „Fizjomaniak” działa ponownie, aby pomóc studentom fizjoterapii rozwijać ich pasje. Celem Grupy Aktywności Studenckiej będzie organizowanie i prowadzenie badań naukowych, zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu fizjoterapii, rozwijanie zainteresowań naukowych i kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, promowanie Uczelni.

Mentorem GAS została mgr Małgorzata Rewers, a Przewodniczącym dr n. med Sebastian Szyper

Wszystkich chętnych studentów zapraszamy i zachęcamy do aktywności!

Szczegóły
22 stycznia 2022Policealna Szkoła Medyczna-opiekun medyczny

Bydgoska Szkoła Medyczna działa przy Centrum Usług Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki, przy ul. Garbary 2 (bud. „Willa”). Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, posiada pozytywną akredytację Ministra Zdrowia, podlega nadzorowi Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz jest wpisana do rejestru szkół i placówek oświatowych Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Nauka w szkole jest całkowicie bezpłatna i kończy się państwowym zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Szkoła posiada w pełni wyposażone pracownie dydaktyczne, wykfalifikowaną, doświadczoną i przyjazną kadrę dydaktyczną oraz zapewnia praktyki dla Słuchaczy w podmiotach medycznych.

 

Szkoła posiada uprawnienia do kształcenia w trzech zawodach medycznych:

  • opiekun medyczny (nauka 1,5 roku)
  • technik masażysta (nauka 2 lata)
  • terapeuta zajęciowy (nauka 2 lata)

Szczególnie zachęcamy do rozpoczęcia nauki w zawodzie opiekun medyczny. Nauka rozpocznie się w lutym 2022 r. a zakończy w czerwcu 2023 r., realizowana będzie w trybie wieczorowym/weekendowym a zakończy się dyplomem państwowym. Uruchomienie kształcenia w zawodzie opiekuna medycznego związane jest dużym zapotrzebowaniem na rynku pracy oraz nowelizacją kwalifikacji opiekuna medycznego na podstawie której znacznie zwiększono uprawnienia zawodowe opiekunów medycznych.

Więcej informacji i zapisy na stronie www.bsm.byd.pl  

Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia