Instytut Zdrowia

Kadra

INSTYTUT ZDROWIA

Z-ca dyrektora IZ - mgr Aleksandra Horoszczuk  

Dyrektor Katedry Dietetyki i Wellness - doc. dr inż. Dorota Łoboda  

Dyrektor Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa - doc. Beata Świerczyńska 

DZIEKANI

Dziekan Kolegium Nauk Medycznych - doc. dr inż. Dorota Łoboda  

Dziekan ds. jakości kształcenia w zakresie nauk medycznych - doc dr n. med.  Marzena Sobczak 

Dziekan ds. Pielęgniarstwa - doc. Beata Świerczyńska 

Dziekan Filii w Chojnicach, Kolegium Nauk Stosowanych - doc. dr Wioleta Ciepluch-Trojanek 

Dziekan Filii w Działdowie, Kolegium Nauk Stosowanych - doc. inż. Anna Kraśniewska 

Pełnomocnik ds. organizacji Centrum Opieki Medycznej w Inowrocławiu - mgr Beata Krawitowska

 

 

KADRA REALIZUJĄCA ZAJĘCIA W INSTYTUCIE ZDROWIA

 

Andrzejewska Katarzyna  
Bergmann  Magdalena doc. dr
Barton Marzena  
Baranowska Joanna mgr
Biała-Cieślik Katarzyna dr
Chęsy Andrzej dr
Chęś Karolina mgr
Chudzyńska Izabela dr
Cichoracki Michał dr
Ciechanowski Waldem  
Chmiel Dominik dr
Czynsz Piotr dr n.med.
Domin Marta dr
Dzięcielska Agata mgr
Dróbka Karolina mgr
Frymark Brygida mgr
Gurzyńska Anna mgr
Gawinecka-Mykaj Barbara mgr
Grigus Igor prof. dr hab.n.med.
Grzelczak  Marta mgr
Czajkowski Marcin mgr
Horoszczuk Aleksandra  
Iwiński Mateusz mgr
Jendrzejewski Robert mgr inż.
Juszczak  Łukasz mgr
Kalmus Piotr prof. WSG dr n.med.
Karolkiewicz Joanna prof. WSG dr hab.
Kowalski Witold lek.
Karasiewicz Wiktor mgr
Krawitowska Beata mgr
Koc Remigiusz dr
Kapela Jolanta mgr
Koper Anna prof. WSG
Kwiatkowski Marcin mgr
Kufel Małgorzata mgr
Karpus Katarzyna mgr
Kalinowska Anna mgr
Kozubska Alicja prof. WSG dr
Kołaczyńska Beata mgr
Łassa Ilona mgr
Łoboda Dorota doc. dr inż.
Maciołek Ryszard prof.. WSG dr inż.
Mierzwa Tomasz dr n.med.
Molski Paweł dr n.med.
Nowacka Krystyna dr n. med
Nalazek Anna doc.
Napierała  Marek prof. WSG dr hab.
Olkiewicz Joanna dr n. med
Obuszewski Jarosław mgr
     
Olszewski Krzysztof doc. dr n.med.
Olszewski Wiesław prof. WSG dr inż.
Piskorska Elżbieta dr
Pomianowska-Kardaś Anna mgr
Pyszora Anna dr
Rewers Małgorzata mgr
Roman Małgorzata  
Różowicz Aleksandra dr
Simińska Joanna mgr
Skaliy Aleksander doc. dr
Skaliy Tatiana doc
Słomko  Joanna dr
Szulc Teresa mgr
Szulc Mateusz mgr
Sowińska Bożena doc. dr
Strojek  Katarzyna dr n.med.
Szady-Grad Małgorzata dr n.med.
Szczepańska Bernadeta dr n.med.
Sobczak Marzena dr
Szyper  Sebastian dr
Szulkowska Anna mgr
Szulkowska Żanetta mgr
Świerczyńska Beata mgr
Strzelecka Nikoletta  
Śpica Dorota mgr inż.
Świtała  Wojciech mgr inz.
Śnieg Aleksandra  
Szytniewska Anna mgr
Tafil-Klawe Małgorzata prof. dr hab. n.med.
Trojanowski Radosław    
Wolski Zbigniew prof. dr hab. n. med.
Wodzikowska Ewa dr
Walichniewicz-Bartnik Patrycja dr
Zawadka-Kunikowska Monika  
Zaniewska Izabela  
Zgoda Zofia mgr
Ziółkowski Przemysław doc.
Zygnerska- Hajduk Jolanta mgr
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia