Instytut Zdrowia

Fizjoterapia

​Dlaczego Fizjoterapia na WSG?

- znakomita i doświadczona kadra

- profesjonalne pracownie

- jedyna Uczelnia posiadająca Akademickie Centrum Medyczne będące bazą do kształcenia praktycznego

- praktyki w najlepszych jednostkach medycznych w Bydgoszczy i regionie

- możliwość udziału w badaniach naukowych

- wyjazdy i staże w partnerskich Uczelniach za granicą

- udział w projektach unijnych dających możliwość zwiększenia kompetencji w zakresie fizjoterapii

- możliwość ukończenia dodatkowych kursów i szkoleń dających dodatkowe kwalifikacje w ramach procesu kształcenia.kursy i szkolenia fizjoterapia wsg

 

 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia