Instytut Zdrowia

Komisja Bioetyczna

PROCEDURA OPINIOWANIA WNIOSKÓW PRZEZ ZESPÓŁ DS. ZAGADNIEŃ BIOETYCZNYCH W PROCESACH BADAWCZO-KSZTAŁCENIOWYCH: /userfiles/files/Procedura%20Opiniowania%20Wniosk%C3%B3w%20do%20Zespo%C5%82u.pdf

Działając na podstawie § 39 ust. 2 obowiązującego Statutu Wyższej Szkoły Gospodarki i § 2. ust.2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia  i Opieki Społecznej  z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480), dnia 2 października 2020 r. prof. WSG dr Marek Chamot powołał Komisję Bioetyczną Wyższej Szkoły Gospodarki, w której skład wchodzą członkowie:

Dla ułatwienia pracy Komisji Bioetycznej, na drodze zarządzenia z dnia 12 lipca 2021r. Prorektor ds. Kształcenia Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, prof WSG dr Alicja Kozubska, powołała Zespół ds. zagadnień bioetycznych w procesach badawczo-kształceniowych, w którego skład wchodzą członkowie:

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia