Instytut Zdrowia

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

 

Dzięki czterem realizowanym projektom: „Atrakcyjne kształcenie, lepsze perspektywy - program rozwoju pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy”, „Wsparcie na Starcie ! – program rozwoju pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy,  "Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi w kształceniu na kierunku pielęgniarstwo" oraz realizacji systemu kształcenia podyplomowego” oraz „Monoprofilowe Centrum Symulacji  Medyczne w Bydgoszczy” studenci mają możliwość uczestnictwa w odpłatnych obowiązkowych praktykach, zajęciach (nieodpłatnych) dodatkowych w zakresie najnowszych trendów w pielęgniarstwie. Otrzymują stypendia za najwyższe wyniki w nauce finansowane ze środków unijnych.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia