Instytut Zdrowia

FIZJOMANIAK

Grupa aktywności studenckiej „Fizjomaniak” działa ponownie, aby pomóc studentom fizjoterapii rozwijać ich pasje. Celem Grupy Aktywności Studenckiej będzie organizowanie i prowadzenie badań naukowych, zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu fizjoterapii, rozwijanie zainteresowań naukowych i kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, promowanie Uczelni.

Mentorem GAS została mgr Małgorzata Rewers, a Przewodniczącym dr n. med Sebastian Szyper

Wszystkich chętnych studentów zapraszamy i zachęcamy do aktywności!

W RAMACH KIERUNKU FIZJOTERAPII ZOSTAŁA REAKTYWOWANA GRUPA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ FIZJOMANIAK

Grupa aktywności studenckiej „Fizjomaniak” powstała ponownie, aby pomóc studentom fizjoterapii rozwijać ich pasje. Celem Grupy Aktywności Studenckiej będzie organizowanie i prowadzenie badań naukowych, zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu fizjoterapii, rozwijanie zainteresowań naukowych i kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, promowanie Uczelni.

Mentorem GAS została mgr Małgorzata Rewers, a Przewodniczącym dr n. med Sebastian Szyper

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia